Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Hà Nội: Hướng dẫn báo tăng lao động

MÔ TẢ TRƯỜNG DỮ LIỆU 10103
BÁO TĂNG LAO ĐỘNG
Tờ khai D02-TK1
STT
Tên cột
Bắt buộc
(0: không
1: có)
Mô tả
Ghi chú
1                     
Họ tên
1
Điền đầy đủ họ tên người lao động

2                     
Mã số BHXH
0
Mã số BHXH của người lao động

Nếu ko có cần bổ sung phụ lục thành viên hộ gia đình.
Tra mã số BHXH tại đây
hướng dẫn khai phụ lục tại đây
3                     
Loại khai báo
1
Tăng lao động
Tăng lao động: TC, TM TD TN, TT, ON, TT, TH
4                     
Phương án
1
TC: tăng do chuyển tỉnh
: tăng mới
TD : tăng do chuyển đơn vị
TN: tăng tham gia thất nghiệp
TT: bổ sung tăng quỹ KCB
ON: đi làm lại
TH - Tăng mới hợp đồng (Cho lao động thử việc 3 tháng, chỉ đóng BHXH và BHTN)
5                     
Số thẻ BHYT
0

Nếu có
6                     
Trả thẻ
0

Tăng mới ko được tích
7                     
Chức vụ
1
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề
8                     
Tiền lương đầu kỳ
0
Hệ số/Mức lương đầu kỳ
Đầu kỳ là mức cũ,
cuối kỳ là mức mới.

Tăng mới: đầu kỳ = 0;
Giảm hẳn: cuối kỳ = 0.

tăng mới bắt buộc điền cuối kỳ
9                     
Phụ cấp CV đầu kỳ
0
Phụ cấp chức vụ đầu kỳ
10                
Phụ cấp TNVK đầu kỳ
0
Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%)
11                
Phụ cấp TNNghề đầu kỳ
0
Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%)
12                
Tiền lương cuối kỳ
1
Hệ số/Mức lương cuối kỳ
13                
Phụ cấp CV cuối kỳ
0
Phụ cấp chức vụ cuối kỳ chỉ điền hệ số.
Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.
14                
Phụ cấp TNVK cuối kỳ
0
Phụ cấp thâm niên vượt khung cuối kỳ (%)
15                
Phụ cấp TNNghề cuối kỳ
0
Phụ cấp thâm niên nghề cuối kỳ (%)
16                
Phụ cấp lương cuối kỳ
0
Phụ cấp lương cuối kỳ
17                
Phụ cấp bổ sung
0
Các khoản bổ sung

18                
Từ tháng
1
Từ tháng tham gia hoặc điều chỉnh
19                
Đến tháng
1
Đến tháng kết thúc tham gia/điều chỉnh hoặc tháng hiện tại
20                
Ghi chú
1
ghi mã phương án, mã bệnh viện KCB ban đầu, số hợp đồng lao động.
21                
Tỷ lệ đóng
1

tùy thuộc từng đơn vị
22                
Tính lãi
0
Tích chọn trên phần mềm nếu có truy đóng.
23                
Đã có sổ
0
Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ
24                
Mức hưởng BHYT
0
Theo danh mục mức hưởng BHYT
25                
Phòng ban làm việc
0
Phòng/ban/ cơ quan làm việc hoặc tên trường/lớp đối với học sinh.
26                
Mã vùng sinh sống
0
nếu ko thuộc những khu vực trong danh sách khu vực thiểu số( ở công văn dưới) thì để trống
27                
Mã vùng LTT
0
Mã vùng lương tối thiểu
Theo danh mục mã vùng LTT
28                
Nơi cấp CMND
0


29                
Ngày cấp CMND
0


30                
CMND
0


31                
Mã hộ gia đình
0


32                
Định dạng ngày sinh
1
0: đầy đủ
1: chỉ có tháng năm
2: chỉ có năm
Chọn trên phần mềm
33                
Ngày sinh
1
Ngày/tháng/năm sinh
Ghi đầy đủ như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
34                
Giới tính
1


35                
Quốc tịch
1


36                
Dân tộc
1
37                
Tỉnh - Bệnh viện
1
Tỉnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
38                
Bệnh viện
1
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu
39                
Tỉnh - Khai sinh
1


40                
Huyện - Khai sinh
1


41                
Xã - Khai sinh
1


42                
Tỉnh - Địa chỉ liên hệ
1


43                
Huyện - Địa chỉ liên hệ
1


44                
Xã - Địa chỉ liên hệ
1


45                
Địa chỉ nhận hồ sơ
1
số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.
ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác
46                
Tên người giám hộ
0
Tên cha/mẹ/người giám hộ
áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi
47                
Điện thoại liên hệ
0


48                
Mức tiền đóng BHXH thất nghiệp
0
ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn
áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện
49                
Phương thức đóng
0
ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng ...

áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện
50                
Nội dung yêu cầu thay đổi
0
Nội dung yêu cầu thay đổi như: chức vụ, tiền lương...
51                
Hồ sơ kèm theo
0
Các loại giấy tờ chứng minh tham gia hoặc thay đổi...

D01
Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH
hồ sơ kèm theo: (liệt kê những hồ sơ kê khai trong D01)
Chú ý:
1.      Tăng mới lập bảng kê “Hợp đồng lao động” (có thể kèm file đính kèm)
2.      Những trường hợp truy thu lập bảng kê “Bảng lương những tháng truy thu” (có thể kèm file đính kèm)
STT
Tên cột
Bắt buộc
(0: không
1: có)
Mô tả
Ghi chú
1                     
Họ tên
1
Họ tên người lao động ứng với file đính kèm

2                     
Mã số BHXH
0
Mã số BHXH của người lao động
Nếu đã  được cấp
3                     
Tên, loại văn bản
1
Tên của văn bản đính kèm
Vd: hợp đồng lao động, bảng lương các tháng truy thu...
4                     
Số văn bản
1
Số hiệu văn bản
Vd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC
5                     
Ngày ban hành
1
Ngày ban hành văn bản

6                     
Cơ quan ban hành
1
Cơ quan ban hành văn bản
(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …)
7                     
Trích yếu văn bản
1
ghi nội dung trích yếu văn
(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).
8                     
Trích lược nội dung cần thẩm định
1
ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định
Vd: Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Danh sách mã lao động dân tộc thiểu số HN
Danh sách mã lao động dân tộc thiểu số HN

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status