Hướng dẫn kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình - Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT BHXH

Hướng dẫn kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Liên hệ

Minh Huệ: 0963457686
Huyền Trang: 0962728668
Ngọc Thân: 0962720000
Tiểu Phượng: 0912349197

THÔNG BÁO!BHXH VNPT giá rẻ nhất, cập nhật nhanh nhất, đủ các tờ khai theo quyết định 595(chi tiết)