Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Danh mục và mã dân tộc ở Hà Nội

Khi báo tăng, giảm lao động theo quyết định 595 tờ khai Tờ khai D02-TK1 có mục kê khai "dân tộc": các bạn vui lòng đối chiếu theo danh sách dân tộc sau đây

Mã dân tộc
Tên dân tộc
Tên khác
01
Kinh
Việt
02
Tày
Thổ, Ngạn, Phén, Thù lao, Pa Dí
03
Thái
Tày, Tày khao (Thái trắng), Tày Dăm (Thái Đen), Tày Mười Tây Thanh, Màn Thanh (Hang Ông (Tày Mường), Pi Thay, Thổ Đà Bắc
04
Hoa
Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng
05
Khơ-me
Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ-me, Krôm
06
Mường
Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, (Ậu Tá)
07
Nùng
Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài, ...
08
Hmông
Mèo, Mẹo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo, Mán Trắng
09
Dao
Mán, Động, Trại, Xá, Dìu Miền, Kiềm, Miền, Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang, Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản,Tiểu Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, Sơn Đầu, ...
10
Gia-rai
Giơ-rai, Tơ-buăn, Chơ-rai, Hơ-bau, Hđrung, Chor, ...
11
Ngái
Xín, Lê, Đản, Khách Gia
12
Ê-đê
Ra-đê, Đê, Kpạ, A-đham, Krung, Ktul, Đliê Ruê, Blô, E-pan, Mđhur, Bih, ...
13
Ba-na
Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-Lăng), Rơ-ngao, Krem, Roh, ConKđe, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm
14
Xơ-đăng
Xơ-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-dông, Kmrâng, Con Lan, Bri-la, Tang
15
Sán Chay
Cao Lan-Sán chỉ, Cao Lan, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, Sán Chỉ (Sơn Tử)
16
Cơ-ho
Xrê, Nốp (Tu Lốp), Cơ-don, Chil, Lat (Lach), Trinh
17
Chăm
Chàm, Chiêm Thành, Hroi
18
Sán Dìu
Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc
19
Hrê
Chăm Rê, Chom, Krẹ Lũy
20
Mnông
Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ-lam, Chil
21
Ra-glai
Ra-clây, Rai, Noang, La-oang
22
Xtiêng
Xa-điêng
23
Bru-Vân Kiều
Bru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa
24
Thổ
Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng
25
Giáy
Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn Pu Nà, Cùi Chu , Xa
26
Cơ-tu
Ca-tu, Cao, Hạ, Phương, Ca-tang
27
Gié-Triêng
Đgiéh, Tareh, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng, Ta-riêng, Ve (Veh), La-ve, Ca-tang
28
Mạ
Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, ...
29
Khơ-mú
Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh Tềnh, Tày Hay
30
Co
Cor, Col, Cùa, Trầu
31
Ta-ôi
Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi)
32
Chơ-ro
Dơ-ro, Châu-ro
33
Kháng
Xá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm
34
Xinh-mun
Puộc, Pụa
35
Hà Nhì
U Ni, Xá U Ni
36
Chu-ru
Chơ-ru, Chu
37
Lào
Lào Bốc, Lào Nọi
38
La Chi
Cù Tê, La Quả
39
La Ha
Xá Khao, Khlá Phlạo
40
Phù Lá
Bồ Khô Pạ, Mu Di, Pạ Xá, Phó, Phổ, VaXơ
41
La Hủ
Lao, Pu Đang,Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy
42
Lự
Lừ, Nhuồn Duôn, Mun Di
43
Lô Lô

44
Chứt
Sách, May, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu vang, Pa-leng, Xơ-lang, Tơ-hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng
45
Mảng
Mảng Ư, Xá Lá Vàng
46
Pà Thẻn
Pà Hưng, Tống
47
Cơ Lao

48
Cống
Xắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng
49
Bố Y
Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn
50
Si La
Cù Dề Xừ, Khả pẻ
51
Pu Péo
Ka Bèo, Pen Ti Lô Lô
52
Brâu
Brao
53
Ơ Đu
Tày Hạt
54
Rơ-măm

55
Ca dong

99
Người nước ngoài


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status