Khắc phục lỗi: Không có file AutoUpdateBHXH.exe trong thư mục - Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT BHXH

Khắc phục lỗi: Không có file AutoUpdateBHXH.exe trong thư mục

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Liên hệ

Minh Huệ: 0963457686
Huyền Trang: 0962728668
Ngọc Thân: 0962720000
Tiểu Phượng: 0912349197

THÔNG BÁO!BHXH VNPT giá rẻ nhất, cập nhật nhanh nhất, đủ các tờ khai theo quyết định 595(chi tiết)