Hướng dẫn kê khai, ký số và gửi hồ sơ BHXH VNPT - Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT BHXH

Hướng dẫn kê khai, ký số và gửi hồ sơ BHXH VNPT

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Liên hệ

Minh Huệ: 0963457686
Huyền Trang: 0962728668
Ngọc Thân: 0962720000
Tiểu Phượng: 0912349197

THÔNG BÁO!BHXH VNPT giá rẻ nhất, cập nhật nhanh nhất, đủ các tờ khai theo quyết định 595(chi tiết)